ONZE DIENSTEN

Het hebben van een beperking en/of het ouder worden kan er voor zorgen dat het niet (meer) lukt om zelfstandig een administratie op orde te krijgen of te houden.

Soms is het gewoonweg lastig om overzicht in de inkomsten en uitgave te krijgen.

Financiële problemen kunnen ervoor zorgen dat u dagelijks een zware last op uw schouders draagt. U vult het ene gat met het andere totdat er geen uitweg meer lijkt te zijn, met als gevolg dat de schuldenlast groter wordt. Financiële problemen kunnen gevolgen hebben voor uw geestelijke gesteldheid.

Oprails biedt onderstaande diensten aan om de administratie en financiële situatie van haar cliënten in balans te brengen of te houden.


BESCHERMINGBEWIND

Beschermingsbewind is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder en door geestelijke-, verstandelijke- of lichamelijke problemen niet in staat zijn zelf hun geldzaken en administratie te beheren. Als u geen familie heeft of als u er niet uit komt met familie om uw geldzaken en administratie te beheren dan kunt u, uw familie of de instantie waar u verblijft beschermingsbewind aanvragen.

INKOMENSBEHEER

Inkomensbeheer bij Oprails is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder, die met ondersteuning in staat zijn deels zelfstandig hun administratie en financiën te beheren. Het kan zijn dat u wel weet dat u uw rekeningen moet betalen, maar dat u dit regelmatig vergeet. Het is ook mogelijk dat u te weinig geld overhoudt om uw vaste lasten te betalen, omdat u uw inkomsten aan andere doeleinden besteedt. Als u problemen ondervindt bij het betalen van uw rekeningen, dan kan (tijdelijk) inkomensbeheer een oplossing zijn.

HULP BIJ SCHULDEN

Bij Oprails is ‘hulp bij schulden’ bedoeld voor personen vanaf 18 jaar die problematische schulden hebben. Onder problematische schulden wordt verstaan: “het verkeren in een situatie waarin men niet meer aan betalingsverplichtingen kan voldoen, of waarin men heeft opgehouden te betalen en hier zonder hulp niet uit kan komen”. Sinds 2014 zijn verkwisting van geld en/of het hebben van problematische schulden redenen om bewindvoering bij de rechtbank aan te vragen. Hulp bij schulden wordt aangeboden in combinatie met beschermingsbewind

Heeft u te maken van een of meerdere van genoemde situaties, neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot