pexels-thirdman-8470843

Wie zijn wij

 

Oprails is een kleinschalige onderneming gericht op het in balans brengen en/of houden van de administratie en financiën van diegene die dit vanwege diverse redenen (tijdelijk) niet meer zelf kunnen doen. 

Dit doen wij door middel van beschermingsbewind, inkomensbeheer of hulp bij schulden.

Oprails is gevestigd te Rotterdam en werkzaam in Rotterdam en omgeving.

pexels-pixabay-210600
pexels-jessica-lewis-creative-583848

Missie

Soms lukt het niet meer om zelfstandig de financiën op orde te krijgen of te houden. Het kan ook zijn dat er sprake is van een problematische schuldensituatie waarbij het niet meer lukt om hier zelfstandig uit te komen.

Het hebben van geldzorgen kan zich uiten in diverse gevoelens en klachten. Hierbij valt te denken aan: slapeloosheid, vermoeidheid, moedeloosheid, machteloosheidsgevoelens, schaamte- en faalgevoelens, schuld- en minderwaardigheidsgevoelens en angst. Andere problemen die kunnen ontstaan zijn het terechtkomen in een sociaal isolement, gezondheidsproblemen, relatie-/gezinsproblemen of problemen op het werk.

Oprails levert een bijdrage door in samenwerking met de betrokkenen, de zorg over de administratie en financiën – zo lang het nodig is – over te nemen. Door het overnemen van deze zaken kan weer tijd worden besteed aan het opbouwen ofwel versterken van de (geestelijke) gezondheid. Bij het hebben van problematische schulden wordt samengewerkt naar een leven zonder schulden om vervolgens in de toekomst de financiën zelfstandig op de rails te houden.

Tijdens het ondersteunen wordt getracht te ontlokken wat de betrokkene zelf kan doen om weer zelfstandig de financiën te beheren.

U BENT UNIEK

Omdat iedereen uniek is gaat Oprails uit van uw situatie, levensovertuiging, religie en culturele achtergrond. Wij hebben tijdens bejegening respect jegens u hoog in het vaandel staan. Oprails tracht waar mogelijk samen met u en uw eventuele netwerk een aangepast budgetplan en plan van aanpak op te stellen.

Te allen tijde gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Om tot een goede samenwerking te komen is het nodig dat u bereidbaarheid en medewerking toont en gemotiveerd bent om uw financiële situatie op de rails te houden of te brengen.

Privacy

Oprails gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van cliënten en zal alleen gegevens opvragen en gebruiken die nodig zijn voor het in evenwicht brengen en/of houden van de administratieve- en financiële situatie. Uw contactmomenten, persoonlijke- en financiële gegevens worden bij ons in een beveiligde omgeving digitaal opgeslagen.

Oprails zal al hetgeen verrichten dat voor een goed verloop van de bewindvoering en-of inkomensbeheer noodzakelijk is. Hiervoor is inwinnen en/of verstrekken van informatie bij betrokken instanties onvermijdelijk.

Bij onderbewindstelling wordt (indien van toepassing) het bewind in het Centraal Curatele- en bewindsregister(CCBR) ingeschreven. De inschrijving in het register beschermt u en een contractspartij tegen het aangaan van ongewenste contracten. De contractspartij dient eerst het register te raadplegen alvorens zij een contract met u aangaan. Bij einde bewind eindigt ook de registratie.

Cliënten kunnen inloggen op een beveiligde omgeving om te zien hoe de financiën worden beheerd, banksaldo te bekijken en hoe het budgetplan is opgesteld. Bij geen mogelijkheid tot inloggen ontvangt de cliënt maandelijks bankafschriften.

Als het bewind is beëindigd, dan wordt uw dossier bij Oprails digitaal afgesloten bewaard en alleen geraadpleegd indien noodzakelijk. Hierbij moet u denken aan controle van de belastingdienst en de rechtbank. De bewaartermijn van de belastingdienst wordt in acht genomen.

Oprails gebruikt geen gegevens voor marketing doeleinden.

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot