DISCLAIMER

Wij trachten om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te weergeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Oprails aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Oprails aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

De geboden informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij trachten om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot