INKOMENSBEHEER

Als u van uw inkomen niet of nauwelijks rond kunt komen dan kunt u in een situatie terecht komen waar u een strategie ontwikkelt waarbij u het ene gat vult met het andere. Kunt u ook geen reserves opbouwen waarvan onverwachte uitgaven betaald kunnen worden? Stapelen de rekeningen zich op en heeft u betalingsachterstanden? Dan is inkomensbeheer wellicht iets voor u. U wordt dan tijdelijk ondersteunt en gecoacht zodat u uw geldzaken in de toekomst zelf kunt beheren.

Als u het vermogen niet heeft uw geldzaken te beheren dan kunt u kiezen voor het traject beschermingsbewind.

Oprails hanteert twee typen beheer:

– Basisbeheer
– Uitgebreid beheer

VEEL GESTELDE VRAGEN

Het doel van inkomensbeheer is het beheren van uw inkomen en het verrichten van betalingen die vermeld staan in een overeenkomst, zodat er een financieel evenwicht ontstaat. Afhankelijk van het door u gekozen type inkomensbeheer worden minimaal de huur/hypotheek, water-, gas- en energievoorzieningen en (wettelijk verplichte) verzekeringen betaald. Uiteindelijke is het doel dat u aan het eind van het traject zelfstandig uw geldzaken kunt beheren.

Als u zich aanmeldt voor inkomensbeheer bekijkt Oprails wat de reden van uw aanmelding is en of er sprake is van een crisissituatie (een situatie van aanzegging tot woningontruiming of aankondiging van executieverkoop, aankondiging afsluiting energie, gas, water of ontbinding van zorgverzekering). Zo ja, dan moet er bekeken worden of er mogelijkheden zijn om deze crisis af te wenden. Indien noodzakelijk wordt u doorverwezen naar andere hulpverleners.

Vervolgens maakt Oprails een afspraak om een intake af te nemen. Met de schriftelijke bevestiging van de afspraak van Oprails ontvangt u een lijst met de benodigde documenten die u bij elkaar moet zoeken, en een overeenkomst die u dient te ondertekenen.

Tijdens de intake maakt Oprails samen met u afspraken waarna een budgetplan wordt opgesteld. Dit budgetplan krijgt u toegestuurd en moet u na ondertekening retour zenden.

Als er een overeenstemming is bereikt wordt er een beheer en een leefgeldrekening op uw naam geopend, die beiden door Oprails beheerd zullen worden. Op de beheerrekening worden al uw inkomsten gestort. Hiervan wordt overeenkomstig het budgetplan diverse rekeningen zoals huur/hypotheek, energie-, gas- en waterkosten en wettelijk verplichte verzekeringen betaald. Afhankelijk van welke vorm van inkomensbeheer u kiest worden bij inkomensbeheer-uitgebreid eventueel ook andere rekeningen betaald.

Als alle lasten, noodzakelijke reserveringen en de kosten van inkomensbeheer zijn betaald, ontvangt u een afgesproken bedrag waarvan u moet leven, op de leefgeldrekening. Van deze rekening ontvangt u een bankpas. Als  u voor basis beheer heeft gekozen worden lasten overeenkomstig het budgetplan betaald en wordt resterend bedrag naar uw bestaande rekening gestort.

U ontvangt een inlogcode van een persoonlijke webpagina waar u na het inloggen het beheer van uw rekening(en) kan volgen, zodat u kennis opdoet om in de toekomst zelf uw geldzaken te beheren.

Oprails ziet er met uw inspanning op toe dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

Bij inkomensbeheer blijft u zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse taken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/-toeslagen, het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen en inkomensverhogende voorzieningen.

Na een afgesproken periode kunt u na coaching en met de kennis die u heeft opgedaan eventueel zelfstandig uw financiën beheren.

Taken bij basis beheer:

 • openen van een beheer- en eventueel leefgeldrekening;
 • u dient er zorg voor te dragen dat uw inkomen op de beheerrekening wordt overgemaakt;
 • opstellen van een budgetplan;
 • Oprails kan pas betalingen verrichten als uw inkomen op de beheerrekening is overgemaakt;
 • het betalen van de huur, water, gas- energiekosten en de zorgverzekering (maximaal vijf vaste lasten per maand, er wordt geen geld gereserveerd);
 • het wekelijks of maandelijks overmaken van restanten naar uw leefgeldrekening/bestaande rekening;
 • u dient zelf zorg te dragen voor de betalingen van uw andere lasten;
 • u dient er zelf zorg voor te dragen inkomensverruimende voorzieningen aan te vragen;
 • binnen basisbeheer wordt er geen zorg gedragen voor het betalen van schulden.

 

Extra taken bij uitgebreid beheer:

 • betalen van al uw vaste en overige lasten overeenkomstig het budgetplan; 
 • het wekelijks overmaken van leefgeld naar uw leefgeldrekening;
 • het in contact treden met schuldeisers om waar mogelijk betalingsregeling(en) te treffen.

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een inkomen en beschikt u over een vaste woon- of verblijfplaats binnen het gebied waarin Oprails werkzaam is? Dan kunt u na overleg met Oprails in aanmerking komen voor een traject inkomensbeheer. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot